Ðiều kiện chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm
Các Website khác - 09/11/2005
Thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm type A (H5N1) ở người, ngày 7-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số: 3065 ban hành Quy định về điều kiện trong chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm. Dưới đây là những nội dung chính trong văn bản này:
Tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm, kinh doanh trứng gia cầm phải đăng ký với cơ quan thú y để thẩm định điều kiện vệ sinh thú y. Chăn nuôi nhỏ ở hộ gia đình, chuồng nuôi, cơ sở ấp trứng thủ công phải cách biệt với nhà ở; chăn nuôi gia trại và trang trại phải xa cách khu dân cư, bệnh viện, trường học, chợ, công sở, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn sinh học. Khu vực chăn nuôi, cơ sở ấp trứng phải có tường hoặc hàng rào bao quanh, có đủ nguồn nước sạch; lối ra vào phải có hố khử trùng tiêu độc. Chuồng trại chăn nuôi phải xây dựng phù hợp cho từng loại gia cầm; không nhốt chung gia cầm với gia súc.

Ðối với chăn nuôi trang trại phải có các thiết bị khử trùng tiêu độc cho người và phương tiện vận chuyển. Trứng phải có nguồn gốc từ trại giống đã đăng ký và được kiểm dịch của cơ quan thú y. Trong và ngoài nhà xưởng ấp trứng phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ; có nơi xử lý gia cầm con chết, trứng hỏng, vỏ trứng và chất thải khác theo hướng dẫn của thú y.

* Gia cầm sống chỉ được vận chuyển khi đủ các điều kiện sau:

Gia cầm khỏe mạnh, có nguồn gốc từ các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi tại vùng không có dịch. Có giấy chứng nhận của cơ quan thú y khi vận chuyển ra khỏi huyện, tỉnh, thành phố theo quy định. Thịt gia cầm chỉ được vận chuyển khi có nguồn gốc từ gia cầm khỏe mạnh, có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y; được giết mổ tại cơ sở giết mổ có giấy chứng nhận bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền; phải có dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt hoặc có tem vệ sinh thú y mới được tiêu thụ trên thị trường. Thịt được bao gói, bảo quản bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Trứng gia cầm chỉ được vận chuyển khi đủ các điều kiện sau: có nguồn gốc từ các cơ sở chăn nuôi, các hộ chăn nuôi tại vùng không có dịch; phải được đựng trong dụng cụ đã được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển; có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y khi vận chuyển ra khỏi huyện, tỉnh, thành phố.

Lông vũ chỉ được vận chuyển khi đủ các điều kiện sau: lông vũ được lấy từ gia cầm khỏe mạnh, có nguồn gốc từ các cơ sở chăn nuôi, các hộ chăn nuôi tại vùng không có dịch; có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y khi vận chuyển ra khỏi huyện, tỉnh, thành phố; được bao gói và khử trùng tiêu độc trước khi vận chuyển.

Phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh, không để phát tán gia cầm chết, phân, lông, chất thải của gia cầm sống, nước dịch của gia cầm đã giết thịt và sản phẩm gia cầm ra môi trường bên ngoài. Phương tiện, các dụng cụ, vật tư liên quan đến vận chuyển phải vệ sinh, khử trùng trước và sau mỗi lần vận chuyển.

* Các hành vi bị cấm:

Cấm chăn nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị, khu đô thị mới, các khu công nghiệp, các khu vực gần trường học, bệnh viện; chăn nuôi gia cầm thả rông, thủy cầm chạy đồng; gây ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái và không bảo đảm vệ sinh thú y; không chủ động khai báo dịch, làm lây lan, phát tán nguồn bệnh, bán chạy gia cầm và sản phẩm gia cầm bệnh, ốm, chết.

Cấm ấp trứng trong nội thành, nội thị; ấp trứng sản xuất con giống trong thời gian bị cấm; ấp trứng không rõ nguồn gốc, trứng lấy từ cơ sở chăn nuôi gia cầm bị bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi gia cầm không đăng ký. Cấm xuất bán gia cầm giống chưa được kiểm dịch thú y.

Cấm vận chuyển gia cầm sống trên các phương tiện công cộng chuyên trở hành khách; vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch thú y; cấm vận chuyển và phát tán gia cầm bị bệnh, chết, lông, phân gia cầm chưa được xử lý.

Cấm giết mổ gia cầm tại các nơi không đúng quy định; giết mổ gia cầm chưa được kiểm dịch; giết mổ gia cầm bị bệnh chết; chế biến tiết canh gia cầm.

Cấm buôn bán gia cầm trong nội thành, nội thị; buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa được kiểm dịch, không đúng nơi quy định. Cấm buôn bán chim cảnh, chim hoang dã trong nội thành, nội thị; buôn bán tiết canh gia cầm.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nêu tại quy định này sẽ bị xử lý theo các quy định tại Nghị định số 47/2005/NÐ-CP ngày 8-4-2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi và Nghị định số 129/2005/NÐ-CP ngày 17-10-2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và các quy định khác của pháp luật.