Mở rộng thêm đối tượng điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone
Báo Tiếng chuông - 25/11/2016
Hà Nội sẽ mở rộng đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methdone là học viên, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng nghiện chất dạng thuốc phiện trước khi đưa vào quản lý trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam... và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.
Điều trị Methadone cho người nghiện ma túy ở Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Thùy Chi

 

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế”.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Y tế thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho các cơ sở điều trị theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trên địa bàn thành phố.

Quản lý việc công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở điều trị; đăng tải công khai các dữ liệu liên quan đến việc công bố, công bố lại danh sách các cơ sở điều trị đã được công bố, công bố lại, bị đình chỉ hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động trên trang thông tin của Sở Y tế.

UBND quận, huyện, thị xã căn cứ số người nghiện có trong danh sách quản lý và số người nghiện có mặt tại cộng đồng quy định. Đối với quận, huyện, thị xã có từ 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện trở lên phải triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Đối với các quận, huyện, thị xã có ít hơn 250 người nghiện chất dạng thuốc phiện, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương quyết định việc triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Đồng thời, chỉ đạo các Ngành y tế, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội và ban ngành trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện và tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người bệnh; chỉ đạo tổ chức dạy nghề, tìm việc làm và hỗ trợ tâm lý xã hội cho người bệnh…