Phòng X-quang tư nhân: Chưa đạt vệ sinh an toàn bức xạ
Các Website khác - 29/11/2005

TT - Theo một kết quả nghiên cứu của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, môi trường và điều kiện làm việc phòng X-quang tư nhân tại Hà Nội và khu vực miền Trung đều chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn bức xạ.

Các phòng X-quang nằm trong khu vực đông dân chiếm tới 51%. Cơ sở vật chất và phương tiện chắn tia X chưa đảm bảo, liều chiếu ra môi trường vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép tới 34%. Có 52% số máy làm tăng liều chiếu xạ trên bệnh nhân, 5% nhân viên X-quang hấp thụ liều xạ vượt giới hạn.

T.KHUÊ