Tạo tế bào mầm từ tế bào da
Các Website khác - 23/08/2005

TTO - Một nhà khoa học đang nghiên cứu các tế bào trên máy vi tính tại một ngân hàng tế bào mầm. Phương pháp tạo ra tế bào mầm ban đầu mới bằng cách nối tế bào mầm ban đầu với tế bào da có thể tránh được các tranh cãi về sử dụng phôi người trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Y Harvard cho biết. (Ảnh: AFP)

T.VY