Thời tiết có liên quan đến bệnh SARS và cúm gia cầm
Các Website khác - 04/11/2005
Thời tiết mùa này có thể tạo thuận lợi cho việc bùng phát bệnh Viêm đường hô hấp cấp (SARS) vì nó có liên quan đến nhiệt độ, áp suất không khí và làm giảm bức xạ mặt trời.
Tổng thư ký của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) M. Jarraud hôm qua cho biết như vậy tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban khí hậu thuộc WMO.

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2003 cũng cho rằng, bệnh SARS bùng phát ở Hồng Công trùng với thời điểm thời tiết trở lạnh. Ông Jarraud cho biết, đây chỉ là kết luận ban đầu và cần được chứng minh thêm.

Ủy ban này cũng bắt đầu nghiên cứu về vai trò của khí hậu trong lây truyền cúm gia cầm.

Ông Jarraud đề nghị ủy ban này cần mở rộng nghiên cứu mối liên hệ giữa khí hậu với sự bùng phát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là ảnh hưởng của khí hậu đến việc bùng phát dịch SARS và cúm gia cầm.

Các nghiên cứu cũng nên xem xét đến những ảnh hưởng nghiệm trọng của khí hậu đến các bệnh như rốt rét, tả, sốt vàng da, sốt xuất huyết.

Ủy ban khí hậu là một trong tám ủy ban kỹ thuật thuộc WMO và ủy ban này họp bốn năm một lần. Phiên họp hiện nay sẽ kéo dài đến 10-11.

Theo Tân Hoa xã