Việt Nam nhận được 114 triệu USD nhằm phòng chống HIV, Lao, Sốt rét
Các Website khác - 01/10/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Quỹ Toàn cầu được thiết lập nhằm mục đích tăng cường mạnh mẽ các nguồn lực để phòng chống các căn bệnh nguy hiểm nhất trên thết giới và phân bổ những nguồn lực đó đến những nơi cần.

 

Dự án “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống dựa vào cộng đồng ở Việt Nam” trị giá 12 triệu USD sẽ được triển khai tại 12 tỉnh, thành. Dự án do Quỹ Toàn cầu về phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

Theo đó, những địa phương được hưởng dự án này sẽ được xây dựng các điểm chăm sóc toàn diện tại các xã phường với các mục tiêu: chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS toàn diện bao gồm cả dự phòng lây truyền mẹ con; cung cấp gói dịch vụ thiết yếu bao gồm dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS tại các Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội; tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa các Trung tâm với các cơ sở y tế và cộng đồng.


Quỹ Toàn cầu được thiết lập nhằm mục đích tăng cường mạnh mẽ các nguồn lực để phòng chống các căn bệnh nguy hiểm nhất trên thết giới và phân bổ những nguồn lực đó đến những nơi cần.
Thông qua các dự án, VN đã nhận được 114 triệu USD nhằm phòng chống HIV, Lao và Sốt rét.

 

Theo DT