Người đứng đầu Lầu Năm góc thăm VN
Các Website khác - 31/05/2006
Người đứng đầu Lầu Năm góc thăm VN

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld sẽ thăm VN từ 4 đến 6.6. Chuyến thăm này nhằm đáp lễ chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Phạm Văn Trà tháng 12.2003. Đây là lần đầu tiên một Bộ truởng Quốc phòng Mỹ thăm VN kể từ năm 1975.

Hợp tác quốc phòng giữa VN và Mỹ đã có những biến chuyển đặc biệt. Hiện tại, tàu hải quân Hoa Kỳ thường xuyên viếng thăm các cảng biển VN. Hai bên hợp tác rất tốt trong việc tìm kiếm và trao trả hài cốt quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh VN. Bộ Quốc phòng hai nước có sự hợp tác chặt chẽ trong việc rà phá mìn và vật liệu nổ... M.H