Diễn viên - ca sĩ Jennifer Ellison
Các Website khác - 11/04/2005

Mới 21 tuổi, còn rất trẻ nhưng cô gái Anh này đã chứng minh rằng mình làm được nhiều thứ: hát, nhảy, diễn xuất. Trong lĩnh vực nào Jen cũng thể hiện tài năng. Triết lý sống của cô là: Bạn có thể đạt được mọi thứ trong cuộc sống nếu tin tưởng vào chính mình.