Tuần lễ thời trang Úc
Các Website khác - 08/05/2005

TTO - Một người mẫu đang trình diễn tại tuần lễ thời trang Úc thường niên diễn ra ở Sydney, ngày 6-5-2005. Tuần lễ thời trang lần thứ 10 này thu hút trên 100 nhà thiết kế của châu Á Thái Bình Dương tham gia với nhiều mẫu thiết kế mới nhất. L.TH - Reuters