Hội An: Thành lập trung tâm thông tin về di sản
Các Website khác - 18/08/2005

>> Diệt mối cho 1107 di tích

TTO - UBND thị xã Hội An vừa chấp thuận việc triển khai Dự án thành lập Trung tâm Thông tin về di sản đặt tại số 55 Nguyễn Thái Học do Văn phòng UNESCO tại VN giúp đỡ.

Với 45.000 USD tài trợ từ phía Nhật Bản trong 2 năm 2005 - 2006, Trung tâm Thông tin về di sản Hội An hoạt động thường xuyên nhằm tư vấn các thông tin về di sản cho nhân dân địa phương và cả du khách.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước, Trung tâm tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, sử dụng, trùng tu di tích; đào tạo nhân lực cho hoạt động này và xây dựng website về di sản văn hoá thế giới Hội An. Ngay khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ tiến hành trùng tu di tích nhà thờ tộc Lý trên đường Trần Phú.

Được biết, Trung tâm Thông tin về di sản Hội An sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

* 6,2 tỷ đồng là nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá của Bộ Văn hoá thông tin được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận để triển khai dự án phòng trừ côn trùng hại gỗ kiến trúc nhằm bảo vệ và tu bổ di tích tại Khu phố cổ Hội An.

Dự án được triển khai trong các năm từ 2005 đến 2007 với tổng số di tích cần diệt mối toàn Khu phố cổ là 1.107 di tích qua các hình thức: diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, diệt mối mọt gỗ khô và xây dựng một xưởng ngâm tẩm gỗ bằng áp lực chân không.

HOÀNG DUY