Ở gần không thấy đẹp!
Các Website khác - 25/11/2005

Ở gần không thấy đẹp!

TT - “Làm cho người VN nhận thức về cồng chiêng, hiểu biết thêm về người anh em dân tộc của mình. Thứ nữa, làm cho các dân tộc ít người được khai thông, nhận rõ giá trị văn hóa truyền thống của chính mình. Mình ở gần rừng có khi không thấy rừng đẹp mà người ở xa nhìn thấy rừng đẹp”.

(GS TRẦN VĂN KHÊ - người được UNESCO giao thẩm định hồ sơ cồng chiêng VN - đánh giá về nỗ lực của VN để UNESCO tuyên phong cồng chiêng là một trong những kiệt tác phi vật thể của nhân loại)