Giải ngân tín dụng cho nhóm người yếu thế còn thấp
Báo Tiếng Chuông - 09/08/2017
Ngày 26/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (nhóm người yếu thế).

Mặc dù có hiệu lực từ năm 2014, nhưng do khó khăn về bố trí vốn nên việc hỗ trợ tín dụng cho 4 nhóm kể trên đến năm 2016 mới thực hiện được.  Số vốn được giải ngân vẫn còn thấp

Trong năm 2016, 15 tỉnh, thành phố đã tiến hành khảo sát nhu cầu và đề xuất kế hoạch vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp và phê duyệt tổng kinh phí cho vay là 30 tỷ đồng. Cụ thể từng tỉnh: Điện Biên (500 triệu đồng), Sơn La (1 tỷ đồng), Lào Cai (2 tỷ đồng), Hòa Bình (1 tỷ đồng), Hà Nội (1 tỷ đồng), Hải Phòng (5 tỷ đồng), Thanh Hóa (600 triệu đồng), Nghệ An (1,3 tỷ đồng), Đà Nẵng (1 tỷ đồng), Quảng Nam (1 tỷ đồng), Đắk Lắk (4,7 tỷ đồng), TPHCM (2 tỷ đồng), Cần Thơ (900 triệu đồng), Hậu Giang (3 tỷ đồng), Bạc Liêu (5 tỷ đồng).

 

Người sau cai nghiện được vay vốn ưu đãi. Ảnh internet

 

Theo báo cáo của 15 tỉnh, thành phố, tính đến tháng 12/2016 (sau 6 tháng thực hiện), đã giải ngân 9.701 triệu đồng cho 377 cá nhân, hộ gia đình vay vốn. Trong đó, người, hộ gia đình được vay vốn chủ yếu là người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người nhiễm HIV. Số ít người bán dâm hoàn lương và hộ gia đình có thành viên là người bán dâm hoàn lương vay vốn ít. Số vốn được vay chủ yếu được sử dụng để chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mở cửa hàng tạp hóa, mua sắm phương tiện, trang thiết bị để kinh doanh buôn bán nhỏ, bán cơm, chạy xe ôm, cắt tóc gội đầu, học nghề…

Một số tỉnh thực hiện việc giải ngân đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch như: Điện Biên là 17 hộ gia đình vay vốn với tổng số tiền 500 triệu đồng (100% kế hoạch), Hà Nội là 930 triệu đồng cho 33 hồ sơ vay (93% so với kế hoạch), Sơn La là  31 cá nhân, hộ gia đình được vay tổng số vốn 840 triệu đồng (84% kế hoạch), Lào Cai là 1.660 triệu đồng cho 56 hồ sơ vay (83% kế hoạch).

Một số tỉnh, thành phố, mặc dù đã tổ chức cho nhiều hộ gia đình và cá nhân vay vốn, nhưng so với kế hoạch đề xuất ban đầu, tỷ lệ giải ngân chưa được cao, như Hải Phòng giải ngân 1.455 triệu đồng cho 57 hồ sơ vay (đạt 29,1%), Bạc Liêu giải ngân 901 triệu đồng cho 45 hộ gia đình, cá nhân vay vốn (đạt 18%). Cá biệt, có những tỉnh, thành phố, mức độ giải ngân quá thấp như: Đắk Lắk (5,7%), Quảng Nam (12%), TPHCM (11,5%).

Theo Kế hoạch tăng trưởng năm 2017 do Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp, tổng nhu cầu vay vốn của 15 tỉnh, thành phố là 24,132 tỷ đồng, cụ thể như sau: Điện Biên (500 triệu đồng), Sơn La (1 tỷ đồng), Lào Cai (2 tỷ đồng), Hòa Bình (1 tỷ đồng), Hà Nội (1 tỷ đồng), Hải Phòng (5 tỷ đồng), Thanh Hóa (600 triệu đồng), Nghệ An (1,3 tỷ đồng), Đà Nẵng (1 tỷ đồng), Quảng Nam (60 triệu đồng), Đắk Lắk (4,7 tỷ đồn), TPHCM (2 t ỷ đồng), Cần Thơ (900 triệu đồng), Hậu Giang (1,2 tỷ đồng), Bạc Liêu (1,8 tỷ đồng).

Từ tháng 1 đến tháng 6/2017, mới chỉ có 10/15 tỉnh, thành phố giải nhân cho 55 cá nhân, hộ gia đình vay vốn với tổng số tiền là 1.482 triệu đồng. Cụ thể: Hải Phòng có 10 người được vay với số tiền 240 triệu đồng; Hà Nội có 3 hộ gia đình vay tổng số tiền 90 triệu đồng; Lào Cai có 6 cá nhân, hộ gia đình được vay 170 triệu đồng; Thanh Hóa có 1 cá nhân vay 20 triệu đồng; Nghệ An có 4 cá nhân, hộ gia đình vay 110 triệu đồng; Đà Nẵng có 16 cá nhân, hộ gia đình vay 410 triệu đồng; TPHCM có 5 cá nhân, hộ gia đình vay 167 triệu đồng; Cần Thơ có 5 cá nhân, hộ gia đình vay 120 triệu đồng; Hậu Giang có 4 hộ gia đình vay 120 triệu đồng. Có 5 tỉnh là Hòa Bình, Điện Biên, Quảng Nam; Đắk Lắk, Bạc Liêu chưa giải ngân trong năm 2017.

Nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân rất thấp trong 6 tháng đầu năm 2017 là do người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy; người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương mặc cảm, tự ti, không muốn công khai tình trạng của mình để làm hồ sơ vay vốn; một số  có nhu cầu vay vốn nhưng đã được duyệt cho vay theo các chương trình khác của Ngân hàng Chính sách xã hội nên không được cho vay theo chương trình này.

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong số 377 khách hàng vay vốn, có 25 cá nhân, hộ gia đình đã hoàn trả vốn vay và chưa có trường hợp nào trả vốn và lãi quá thời hạn.