Huế mùa thu
Các Website khác - 06/10/2008

Trong nắng nhạt tháng 9, Huế yên ả khoe mình với những kiến trúc đền chùa, thành quách, lăng tẩm gắn liền với thiên nhiên.

ảnh
Trước Cấm Thành.
ảnh
Súng thần công trong Cấm Thành.
ảnh
Điện Thái Hòa trong Đại Nội.
ảnh
Hoa sen trong Lăng Minh Mạng.
Một góc Lăng Minh Mạng.
ảnh
Chùa Thiên Mụ.
Tháp Tổ trong chùa Thiên Mụ.
ảnh
Sông Hương.

Thảo Nguyên