Chính phủ chỉ đạo tập trung cứu ''làng ung thư''
Các Website khác - 28/12/2005

(VietNamNet) - Các Bộ Tài nguyên Môi trường, Y tế, Khoa học công nghệ, Nông nghiệp, Công nghiệp và UBND tỉnh Phú Thọ vừa được lệnh họp bàn thống nhất các việc cần triển khai, phân công trách nhiệm để giải quyết tình hình bệnh ung thư và ô nhiễm môi trường ở xã Thạch Sơn (Lâm Thao, Phú Thọ).

Mương nước thải của nhà máy hóa chất nằm sát nhà dân và lộ thiên. Một cơn mưa là nước thải có thể tràn ra cánh đồng (Ảnh: Trần Vũ)

Văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính phủ chấp thuận đề xuất của Bộ TN&MT trong việc giải quyết tình hình bệnh ung thư và ô nhiễm môi trường ở Thạch Sơn.

Theo đó, Bộ Y tế có nhiệm vụ nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh ung thư ở Thạch Sơn để rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa sau này; có các biện pháp hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong vùng thường xuất hiện căn bệnh ung thư và các bệnh nhân đang bị ung thư ở Thạch Sơn...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ dự án cấp nước sinh hoạt từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho nhân dân Thạch Sơn và các vùng gần nhà máy của Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao. Đặc biệt, không để hộ nào trong khu vực này dùng nước giếng hoặc nước khoan đã nhiễm bẩn.

Bộ Công nghiệp kiểm tra chặt chẽ tình hình bảo vệ môi trường của các cơ sở công nghiệp thuộc Bộ quản lý, trước hết là các cơ sở công nghiệp hoá chất; trước mắt giao Tổng công ty Hoá chất Việt Nam kiểm tra chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường của các nhà máy hoá chất tại Phú Thọ và có hình thức hỗ trợ thích hợp trong việc góp phần chăm sóc sức khoẻ và di dời các hộ nhân dân ở Thạch Sơn.

Bộ TN&MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra toàn bộ các cơ sở sản xuất hoá chất trên phạm vi cả nước để có biện pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm và ngăn ngừa sự cố môi trường. .

Chậm nhất trong tháng 6/2006, Bộ TN&MT báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tình hình bệnh ung thư và ô nhiễm môi trường ở Thạch Sơn .

  • Kiều Minh