Chú trọng chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy
Báo Tiếng Chuông - 17/01/2018
Trong năm 2017, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. Cụ thể, tháo gỡ vướng mắc trong công tác cai nghiện, tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện trong tình hình mới và tạo thuận lợi trong thi hành pháp luật phòng, chống ma túy...
Bắt giữ tội phạm ma túy. Ảnh minh họa

 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tăng cường vai trò giám sát hoạt động phòng, chống ma túy ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tổ chức một số hội thảo đối thoại chính sách về thực hiện pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 424/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; phê duyệt Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy; xây dựng kế hoạch tổng kết Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống ma túy năm 2008.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 693/TTg-KGVX chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”. Đặc biệt, Bộ Công an đã tổ chức tiến hành thanh tra toàn diện công tác phòng, chống ma túy ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Bắc Giang, Ninh Bình, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua đó, đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở. Hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng báo cáo tập hợp chung về kết quả đợt thanh tra này để trình Chính phủ.

Bộ Công an đã ban hành Điện số 188/ĐK chỉ đạo Công an các địa phương xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các Cơ sở cai nghiện bắt buộc và Cơ sở xã hội; chỉ đạo tổ chức rà soát và tăng cường biện pháp quản lý các đối tượng bị tâm thần, đối tượng bị ảo giác do sử dụng chất ma túy…

Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tổng kết quy chế phối hợp về giải quyết vụ án hình sự giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy giai đoạn 2010-2016; phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển” và ký kết quy chế phối hợp mới; Phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Chương trình số 08/CTr-BCĐ về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2017.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 1702/KH-BQP tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2017. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tỉnh dọc tuyến biên giới Việt-Lào thực hiện Chỉ thị 1302/CT-BTL về nhân rộng mô hình kế hoạch 1048, Chỉ thị 3667/CT-BTL về tăng cường nắm tình hình tội phạm ma túy ngoại biên trên tuyến biên giới Việt -Lào.

Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) ban hành Kế hoạch số 536/KH-TCHQ về đấu tranh phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và buôn lậu tiền chất năm 2017; Kế hoạch số 6666/KH-TCHQ về Kiểm soát phòng, chống ma tuý và quản lý tiền chất giai đoạn 2017-2020.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/VBHN ngày 12/1/2017 quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành số 1080/LĐTBXH về việc thực hiện chuyển đổi các Trung tâm chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma túy; xây dựng Nghị định về cai nghiện tự nguyên; xây dựng Đề án truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội; nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; sơ kết 03 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ về công tác cai nghiện; phối hợp với Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) tổ chức hội nghị nhân rộng các điển hình cai nghiện thành công tại Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1504/BNN-KTHT về tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.

Tỉnh ủy và Thành ủy các địa phương tích cực chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận 95/KT-TW của Ban Bí thư và Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên đề phòng, chống ma túy: Tổng kết Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2008; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQ-LT về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2012-2017; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQ-LT về phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, triển khai nhiều biện pháp nhằm làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy như: Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tích cực lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện... Qua công tác thanh tra cho thấy, các địa phương đã cơ bản thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương trong công tác phòng, chống ma túy, bám sát các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần kiềm chế tội phạm ma túy và từng bước làm chuyển hóa các địa bàn phức tạp.

Minh Hồng