H5N1 không ảnh hưởng đến du lịch Việt Nam
Các Website khác - 17/12/2005

(VietNamNet) - Ngày 16/12, Bộ Y tế ra Thông báo số 10377/TB-BYT về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các biện pháp phòng chống dịch, trong đó nhấn mạnh Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn cho các đoàn du lịch và hội nghị quốc tế.

Soạn: AM 652335 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Khách du lịch đến Việt Nam ngày càng đông.

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ tháng 12/2003 đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 93 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó 42 trường hợp tử vong tại 32 tỉnh/thành phố.

Đa số các trường hợp mắc đều có liên quan đến gia cầm mắc bệnh. Chưa xác định có lây nhiễm từ người sang người. Từ ngày 14/11/2005 đến nay không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ xảy ra đại dịch cúm trên toàn cầu là rất lớn.

Để đề phòng dịch cúm A(H5N1) trong mùa đông, cũng như khẳng định Việt Nam vẫn là điểm an toàn cho du lịch, Bộ Y tế đưa ra những biện pháp cấp bách tăng cường phòng chống bệnh cúm A(H5N1).

Theo đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch SARS, cúm ở người các tỉnh/thành phố duy trì các hoạt động thường xuyên, chỉ đạo các đơn vị giám sát, phòng chống dịch cúm A(H5N1) ở người; đặc biệt, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch cúm gia cầm.

Ngành Y tế tiếp tục tăng cường trang thiết bị cho cơ sở điều trị, phương tiện, vật tư, hoá chất chống dịch nhằm giám sát phát hiện sớm ca bệnh, thu dung, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong.

Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành; đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai kế hoạch hành động chống dịch khẩn cấp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Ngoại giao, Tổng Cục Du lịch, phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thường xuyên thông báo cho các đoàn ngoại giao biết tình hình dịch theo qui định.

  • Lệ Hà