Phó Thủ tướng chỉ đạo: Rút giấy phép các cây xăng gian
Các Website khác - 19/09/2008

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu gian lận về chất lượng, số lượng sẽ bị tạm đình chỉ kinh doanh (tạm thời hoặc không thời hạn)... Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. 

Ngày 17/9/2008, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo số 259/TB-CPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp cùng các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công an, Tài Chính và Văn phòng Chính phủ, bàn các biện pháp chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu và sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả diễn ra trong thời gian qua.

Cửa hàng xăng dầu Phúc Vinh, phá niêm chì, chỉnh sai số, gian lận xăng của khách hàng. (Ảnh: Ngọc Lan)

Về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, kết luận của Phó Thủ tướng nêu rõ: Việc xử phạt các hành vi gian lận về chất lượng, số lượng sản phẩm, hàng hoá theo hướng không chỉ xử phạt tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mà còn phải tính đến quy mô, tính chất của hành vi vi phạm có thể đã diễn ra trong một thời gian dài trước đó; đồng thời áp dụng các hình thức tạm đình chỉ kinh doanh, đình chỉ kinh doanh đến 12 tháng và đình chỉ kinh doanh không thời hạn đối với các hành vi gian lận nêu trên.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp nghiên cứu, trình Chính phủ điều chỉnh các quy định liên quan của luật pháp hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

Trước mắt, trên cơ sở danh sách các trạm, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi gian lận thương mại (sử dụng IC được cài sẵn hoặc lập bảng vi mạch điện tử gây sai số lượng xăng dầu bán ra quá mức cho phép) do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công thương rút giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở này; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì phải lập hồ sơ chuyển cơ quan pháp luật xử lý.

Về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành chức năng rà soát lại quy hoạch các cơ sở sản xuất và các điều kiện sản xuất, chất lượng, xuất xứ, nhãn mác phân bón, vật tư nông nghiệp; tăng cường năng lực cơ sở phân tích phân bón, tuyên truyền phổ cập cho nông dân biết các địa chỉ bán lẻ vật tư nông nghiệp đáng tin cậy...

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các lực lượng chuyên ngành trên địa bàn theo dõi, kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh và phân phối xăng dầu, phân bón và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.... 

Theo ttxvn