Rối loạn cương - tự chẩn đoán
Các Website khác - 22/01/2005
Những thắc mắc và giải đáp về căn bệnh khó nói này thật sự đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người - không chỉ "người trong cuộc"  mà cả "đối tác" của họ nữa. Hai buổi phỏng vấn trực tuyến trên Thanh Niên Online (ngày 14/1 và ngày 21/1) vừa qua với gần trăm thắc mắc được giải đáp dường như vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu của bạn đọc. Để hỗ trợ bước đầu cho những người có "thắc mắc biết hỏi ai", chúng tôi xin cung cấp đến bạn đọc một tài liệu...

RLC có thể có các hình thức biểu hiện sau:

- Dương vật không cương chút nào.

- Khi mắc tiểu thì dương vật cương được, nhưng khi cần quan hệ thì chẳng đạt yêu cầu.

- Dương vật đủ cứng để quan hệ, nhưng đang giao hợp thì bỗng ngừng ngang mà chưa xuất tinh hay xuất tinh sớm.

Trả lời các câu hỏi trong bảng (bảng SHIM - Sexual Health Inventory for Men) dưới đây là một cách đơn giản nhất tự đánh giá sức khỏe tình dục nam giới. Có 5 câu hỏi, mỗi câu có 5 câu trả lời. Khoanh tròn số điểm ở câu trả lời đúng với bản thân nhất. Sau cùng, cộng điểm của 5 câu.

Bảng tự đánh giá sức khoẻ tình dục nam giới

Trong vòng 6 tháng qua:

1. Mức độ tin tưởng của bạn về khả năng dương vật bạn có thể cương được ?

Rất thấp: 1

Thấp: 2

Trung bình : 3

Tốt: 4

Rất tốt: 5

2. Khi dương vật cương sau kích thích tình dục, số lần dương vật cương đủ cứng để giao hợp được ?

Không bao giờ hay gần như không bao giờ đạt: 1

Chỉ vài lần (dưới xa một nửa số lần): 2

Đôi khi (khoảng một nửa số lần): 3

Đa số (hơn xa một nửa số lần): 4

Luôn luôn hay hầu như luôn luôn đạt: 5

3. Trong lúc đang giao hợp, số lần bạn giữ dương vật cương được ?

Không bao giờ hay gần như không bao giờ đạt: 1

Chỉ vài lần (dưới xa một nửa số lần): 2

Đôi khi (khoảng một nửa số lần): 3

Đa số (hơn xa một nửa số lần): 4

Luôn luôn hay hầu như luôn luôn đạt: 5

4. Trong lúc đang giao hợp, mức độ khó khăn để giữ dương vật cương cho tới khi giao hợp xong ?

Vô cùng khó: 1

Rất khó: 2

Khó: 3

Hơi khó: 4

Không khó khăn: 5

5. Khi bạn có giao hợp, bạn có thường thoả mãn không ? (nếu bạn muốn giao hợp nhưng không giao hợp được vì dương vật cương không đạt thì chọn câu trả lời số 1).

Không bao giờ hay gần như không bao giờ đạt: 1

Chỉ vài lần (dưới xa một nửa số lần): 2

Đôi khi (khoảng một nửa số lần): 3

Đa số (hơn xa một nửa số lần): 4

Luôn luôn hay hầu như luôn luôn đạt: 5.

Sau khi cộng tổng số điểm, nếu có các kết quả sau thì tình trạng sức khỏe tình dục tương ứng của bạn là:

22-25: Bạn không bị rối loạn cương.

17-21: Rối loạn cương nhẹ.

12-16: Rối loạn cương từ nhẹ đến trung bình.

8-11: Rối loạn cương trung bình.

5-7: Rối loạn cương nặng.

Khi đến gặp bác sĩ, hãy đưa cho bác sĩ xem kết quả tự kiểm tra theo bảng SHIM để có hướng dẫn cụ thể về cách chữa trị.

TNO