Chọn giám đốc an toàn thông tin tiêu biểu năm 2009
Các Website khác - 02/10/2009

10 CSO (Chief Security Officer) sẽ được tôn vinh có nhiều đóng góp, sáng kiến thiết thực, ứng dụng CNTT giúp doanh nghiệp hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.

Đây là giải thưởng do Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Bộ Bưu chính viễn thông cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam, tổ chức.

Các ứng viên tham gia tự gửi thông tin về việc triển khai những dự án, biện pháp và kết quả cụ thể, lợi ích, đóng góp đổi mới khi triển khai các ứng dụng bảo mật thông tin, dữ liệu, an toàn mạng... Qua đó hội đồng bình chọn sẽ đánh giá, phỏng vấn trực tiếp ứng viên để lựa chọn 10 CSO tiêu biểu năm 2009.

Họp báo công bố giải thưởng 10 CSO tiêu biểu năm 2009.

Chương trình bình chọn và đề xuất các CSO tiềm năng bắt đầu từ ngày 3/10. Hạn chót nhận hồ sơ ứng viên là ngày 21/11.

Hà Mai