Quản lý nhiều kết nối cho laptop
Các Website khác - 16/08/2005

Chuyển đổi thiết lập giữa các mạng với Net Profile Switch.
TTO - Khi sử dụng laptop mà do công việc bạn phải kết nối cùng lúc đến nhiều network khác nhau, việc này không đơn giản nhưng với Net Profile Switch của Jibit Software bạn sẽ dễ dàng thực hiện được công việc này.

Mạng văn phòng làm việc của bạn cung cấp IP động (DHCP) và một IP tĩnh được chỉ định cho card mạng tại nhà. Mỗi khi bạn kết nối notebook hay laptop vào một mạng mới thì bạn phải thay đổi các thiết lập cho network-adapter theo tuần tự, và đây là công việc chính của Net Profile Switch. Chỉ cần tạo hai thiết lập “office” và “home” lưu trữ các thiết lập mạng của văn phòng và tại nhà, việc chuyển đổi thiết lập sẽ được thực hiện tự động khi bạn sử dụng Net Profile Switch.

Jibit Net Profile Switch hỗ trợ một laptop có thể kết nối đến hai hoặc nhiều mạng khác nhau. Net Profile Switch chuyển đổi qua lại giữa các cấu hình (profile) của các mạng mà không cần khởi động lại laptop. Thông thường một thiết lập cấu hình (profile) của mạng bao gồm: TCP/IP, các thiết lập giao diện mạng như địa chỉ IP, DNS, gateway. Net Profile Switch cũng cung cấp chức năng hỗ trợ thiết lập proxy cho trình duyệt (Internet Explorer và FireFox), chuyển đổi các thiết lập tường lửa cho Windows và các ổ đĩa ánh xạ mạng.

Hoạt động trên hệ điều hành Windows, không yêu cầu Microsoft.Net framework, có thể tải về phiên bản 3.75 dùng thử tại đây (bản dùng thử giới hạn chỉ một profile).

TRẦN THANH TRỰC