Thông tư liên bộ về quản lý trò chơi trực tuyến: Chưa nhận được sự đồng thuận
Các Website khác - 16/05/2006
Thông tư liên bộ về quản lý trò chơi trực tuyến (games online):
Chưa nhận được sự đồng thuận

Thông tư trên do Bộ VHTT chủ trì, phối hợp với các Bộ BCVT và Công an soạn thảo, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, dự định hoàn thành cuối năm 2005 (sau đó là vào các lần dự định: Cuối quý I/2006; cuối tháng 4.2006) nhưng đến nay, sau 8 lần sửa đổi bổ sung vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của các bộ liên quan.

Các game thủ có thể sẽ phải cung cấp
các thông tin cá nhân cho doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ.
Đến ngày 18.4 vừa qua, Bộ VHTT mới nhận được góp ý sửa đổi vào Dự thảo thông tư liên bộ (gọi tắt là dự thảo) từ Bộ BCVT. Ngay sau khi nhận được phúc đáp của Bộ BCVT, Cục Báo chí - Bộ VHTT, với tư cách là thành viên thường trực Ban soạn thảo thông tư - đã tiến hành xem xét, xây dựng dự thảo lần thứ 9 và ngày 27.4 đã có CV 1462/BVHTT-BC gửi cho 2 bộ liên quan: BCVT và Công an, với đề nghị nhận được sự trả lời trước ngày 12.5.

Trong bản dự thảo lần thứ 9 này, Bộ VHTT chưa nhất trí với một số đề nghị sửa đổi của Bộ BCVT. Cụ thể: Trong dự thảo lần thứ 8, Bộ VHTT đề nghị chỉ cần hai loại giấy phép áp dụng cho các DN cung cấp dịch vụ GO: Văn bản phê duyệt nội dung trò chơi (Bộ VHTT cấp) và giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP) ghi rõ loại hình dịch vụ GO (Bộ BCVT cấp), thay vì 4 giấy phép như dự thảo lần 7. Thế nhưng, tại văn bản trả lời sau dự thảo lần 8, Bộ BCVT đã đề nghị bỏ giấy phép OSP, thay vào đó là điều kiện mà Bộ BCVT gọi là "hậu kiểm": Các DN cung cấp dịch vụ GO, sau khi triển khai hệ thống thiết bị và phương án kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điều 10 của dự thảo (có 2 loại giấy phép trên) thì làm văn bản báo cáo. Trong thời hạn 10 ngày sau đó, Bộ BCVT sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Bộ BCVT, VHTT, Công an) để kiểm tra thực tế triển khai. Cũng tại điều 10 của dự thảo, Bộ BCVT đề nghị bổ sung yêu cầu đối với người sử dụng dịch vụ (game thủ) phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân như tên, số chứng minh nhân dân và các thông tin cần thiết khác cho DN. Còn phía DN phải áp dụng biện pháp kỹ thuật quản lý giờ chơi theo nguyên tắc như Bộ VHTT đã đề nghị (3 giờ đầu tính 100% điểm thưởng, 2 giờ tiếp theo 50% và bắt đầu giờ thứ 5 là không có điểm thưởng) ngay trước khi bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Cục trưởng Cục Báo chí: Không nên đặt vấn đề 3 bộ cùng kiểm tra phương án kinh doanh của các DN và coi đó là một trong những điều kiện để cho phép DN được cung cấp dịch vụ GO, bởi phương án kinh doanh là thuộc quyền tự chủ của DN (được quy định tại Luật DN) và công tác này cũng không thuộc thẩm quyền của 3 bộ. Mặt khác, việc kiểm tra hệ thống thiết bị và hạ tầng kỹ thuật là trách nhiệm của Bộ BCVT, nên không cần thiết phải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của 2 bộ còn lại. Trong dự thảo lần 9 này, Bộ VHTT cũng chưa nhất trí với điều kiện áp dụng cho người chơi là phải trình chứng minh thư và khai báo những thông tin cần thiết liên quan với DN mới được sử dụng dịch vụ; DN phải áp dụng ngay biện pháp kỹ thuật quản lý giờ chơi ngay khi triển khai dịch vụ..., vì như vậy sẽ gây khó khăn cho người sử dụng cũng như DN. Kim Anh