Hòa Bình phấn đấu không có “điểm nóng” về tệ nạn ma túy
Báo Tiếng chuông - 26/03/2016
UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2016.
Ảnh minh họa

 

Theo đó, tỉnh Hòa Bình phấn đấu giảm trên 5% số người nghiện ma túy và giảm trên 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; không để có “điểm nóng” về tệ nạn ma túy trên địa bàn. Nâng cao tỷ lệ số người nghiện ma túy được cai nghiện; phấn đấu đạt chỉ tiêu có 75% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được cai nghiện dưới mọi hình thức, 75% người đã cai nghiện ma túy có nguy cơ tái nghiện cao được quản lý sau cai. Củng cố, duy trì 70/210 xã, phường, thị trấn chưa có tệ nạn ma túy. Củng cố, duy trì 163/210 xã, phường, thị trấn chưa có tệ nạn mại dâm, xây dựng mới 5 xã, phường không có tệ nạn mại dâm; 3 mô hình trợ giúp người hoạt động mại dâm đã hoàn lương tại cộng đồng; không để diễn ra các hoạt động mại dâm nơi công cộng.

Đồng thời khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%; 100% số mẫu máu được giám sát theo quy định; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy và nhóm người bán dâm, giảm số tử vong do AIDS hàng năm; phấn đấu đạt chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methanone do Chính phủ giao.

Để thực hiện Chương trình, tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; nâng cao vai trò, xử lý trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tồn tại các tụ điểm tệ nạn ma túy, mại dâm; tổ chức cho các xã, phường, thị trấn đăng ký và thực hiện cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với nhóm người bán dâm giúp họ tiếp cận với các dịch vụ xã hội cộng đồng; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và đấu tranh triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm tổ chức, sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kinh phí, phương tiện phục vụ công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy sau cai; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phong trào chống HIV/AIDS; tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai chương trình cung cấp, sử dụng bơm kim tiêm sạch, chương trình khuyến khích sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục; nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, nâng cao hiệu quả công tác điều trị bằng thuộc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu, huyện Lương Sơn; triển khai hoạt động đối với 2 cơ sở điều trị methadone tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội Hòa Bình và Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Lạc Sơn.

Trong năm qua, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã đạt nhiều kết quả.

Năm 2015 , lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện 100 vụ, bắt 128 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Toàn tỉnh Hòa Bình có 1.857 người nghiện ma túy, giảm 76 người so với năm 2014. Trong đó có 1.650 người nghiện ma túy ngoài xã hội ở 140/210 xã, phường, thị trấn, giảm 1 địa bàn có ma túy so với năm 2014, còn lại 207 người nghiện ở trong trại tạm giam và các cơ sở cai nghiện. Tình hình HIV/AIDS trên địa bàn phát hiện 947 người, trong đó số nhiễm HIV là 97 người, số bệnh nhân AIDS là 850 người. Tệ nạn mại dâm vẫn tiềm ẩn phức tạp tại các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, massage...

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, dịch HIV/AIDS còn diễn biến phức tạp. Cai nghiện tại cộng đồng, gia đình, quản lý sau cai và xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy hiệu quả thấp. Việc lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, đoàn thể, địa phương có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.