Ban hành khung chương trình ngành Hành chính học
Các Website khác - 28/09/2005

(VietNamNet) - Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Minh Hiển vừa ký ban hành, nâng tổng số khung chương trình lên gần 100. Khối lượng kiến thức tối thiểu ngành Hành chính học là 194 đơn vị học trình (ĐVHT), chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

Soạn: AM 565404 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ảnh Lê Anh Dũng
Thời gian đào tạo ĐH trong 4 năm nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về hành chính học và kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước để sau khi tốt nghiệp, sinh viên (SV) có kiến thức và kỹ năng hành chính đảm đương được công việc của chuyên viên trong lĩnh vực hành chính và quản lý hành chính nhà nước. Trên cơ sở kiến thức được trang bị ở trình độ ĐH, SV có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học hành chính hoặc tiếp tục học ở các trình độ cao hơn....

Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo gồm hai phần: Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu (Chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) là 54 ĐVHT và Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu là 140 ĐVHT. Trong đó, kiến thức cơ sở khối ngành 19 ĐVHT, Kiến thức cơ sở ngành 20 ĐVHT, Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành) 45 ĐVHT, Thực tập nghề nghiệp 5 ĐVHT, Khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp) 10 ĐVHT và kiến thức bổ trợ.

Chương trình khung giáo dục ĐH là cơ sở giúp Bộ quản lý chất lượng của quá trình đào tạo ĐH, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo trình độ ĐH. Hiệu trưởng các trường ĐH chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và ký quyết định ban hành các chương trình đào tạo ngành Hành chính học để triển khai thực hiện trong phạm vi của trường.

  • Kiều Oanh