World Bank hỗ trợ 50 triệu USD cho giáo dục VN
Các Website khác - 12/10/2005

Ngày 12/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy và Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Klaus Rohland ký hiệp định tín dụng với nội dung WB sẽ hỗ trợ 50 triệu USD cho Chương trình quốc gia giáo dục cho mọi người của Việt Nam.

Đây là chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thực hiện nhằm hỗ trợ các địa phương có trường học chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu và các chỉ số về kết quả học tập của học sinh đạt thấp.

Khoản tín dụng của WB cùng với 79 triệu USD của 5 nhà tài trợ quốc tế khác dành cho chương trình sẽ được sử dụng để nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, cung cấp các tài liệu, thiết bị dạy học cho nhà trường…

Nguyễn Thùy