3 khuyến cáo khi VN gia nhập WTO
Các Website khác - 29/06/2006

3 khuyến cáo khi VN gia nhập WTO

Những khuyến cáo gồm hệ thống kế toán, rào cản pháp lý và phương pháp quản lý đã được những chuyên gia UNDP, Thương vụ Hoa Kỳ và Ban Pháp chế VCCI đưa ra tại hội thảo "Gia nhập WTO - những thách thức quản lý" ngày 28.6.

Để đối phó với những thách thức này, các chuyên gia cho rằng VN cần cải thiện các phương pháp chuẩn mực kế toán và kiểm toán; hiểu và thực hiện chuẩn mực luật pháp quốc tế; học tập và áp dụng phương thức quản lý kinh tế thị trường.

Thế Hải