Các hình thức bảo hiểm trong "bảo hiểm khách du lịch trong nước"
Các Website khác - 03/06/2006

Các hình thức bảo hiểm trong "bảo hiểm khách du lịch trong nước"

- Được biết, hiện nay Bảo Việt Việt Nam đang kinh doanh loại hình "bảo hiểm khách du lịch trong nước". Xin chuyên mục tư vấn, trong loại hình bảo hiểm trên có các hình thức bảo hiểm gì? Minh Thu (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng Công ty Bảo Việt Việt Nam (BVVN) nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi... hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp người được bảo hiểm (NĐBH) tham gia khảo sát, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu thể thao có tính chất chuyên nghiệp các môn: Bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván... chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm cho BVVN theo quy định tại "biểu phí và số tiền bảo hiểm".

Trong loại hình "bảo hiểm khách du lịch trong nước", có ba hình thức bảo hiểm:

Bảo hiểm chuyến: Các tập thể có nhu cầu tham gia bảo hiểm chuyến, BVVN ký hợp đồng bảo hiểm với các tập thể kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm; trường hợp tham gia bảo hiểm cá nhân, BVVN cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân. Phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm hoặc đại diện người tham gia bảo hiểm nộp cho BVVN khi ký hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch tại nơi xuất phát và kết thúc khi chuyến du lịch hoàn thành theo thời gian và tại địa điểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tại khách sạn: Trường hợp phí bảo hiểm được thu gộp cùng với tiền phòng ở khách sạn, hoá đơn thu tiền phòng có phần phí bảo hiểm được coi là bằng chứng đã tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm NĐBH hoàn thành thủ tục nhận phòng. Trường hợp cá nhân yêu cầu tham gia bảo hiểm tại khách sạn, BVVN cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân sau khi đã nộp đủ phí theo quy định. Bảo hiểm có hiệu lực kể từ thời điểm người được bảo hiểm hoàn thành thủ tục nhận phòng tại khách sạn cho đến 12h ngày kết thúc bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm tại địa điểm du lịch: Trường hợp vé vào cửa của khu du lịch có thu phí bảo hiểm được coi là hợp đồng bảo hiểm tại địa điểm du lịch. Bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi NĐBH qua cửa kiểm soát vé để vào khu du lịch và kết thúc ngay khi NĐBH ra khỏi cửa soát vé đó để trở về nơi cư trú. V.L