Các phương tiện chỉ được phép qua 10 cặp cửa khẩu Việt - Lào
Các Website khác - 18/01/2006

Các phương tiện chỉ được phép qua 10 cặp cửa khẩu Việt - Lào

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 giữa Bộ GTVT VN và Bộ GTVT, Bưu điện và Xây dựng Lào về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ sẽ có hiệu lực từ 17.1.2006.

Các phương tiện vận tải sẽ chỉ được phép qua lại 10 cặp cửa khẩu quy định; mỗi chuyến, phương tiện của nước đi được lưu lại ở nước đến không quá 30 ngày từ ngày nhập cảnh, nếu muốn gia hạn sẽ được xét 1 lần nhưng không quá 10 ngày; xe của nước này khi vào nước kia phải chấp hành nộp phí giao thông, tuân thủ quy định về tải trọng, kích thước...

Minh Vi