Trung tâm chứng khoán TPHCM chuyển sàn giao dịch mới
Các Website khác - 17/01/2006

Trung tâm chứng khoán TPHCM chuyển sàn giao dịch mới

Ngày 16.1, Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM tạm ngừng giao dịch 1 ngày để chuyển sang sàn giao dịch mới, trong cùng khuôn viên với sàn giao dịch cũ. Sàn giao dịch mới có hệ thống thiết bị và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, gồm hệ thống mạng, hệ thống an ninh.

Ngày 17.1, trung tâm sẽ hoạt động bình thường trở lại. Hiện trung tâm đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm một giải pháp toàn bộ, có sự liên kết giữa các khối giao dịch, lưu ký, thanh toán, giám sát, công bố thông tin.

TR.P