Chôm chôm Đồng Nai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Tuổi trẻ - 21/06/2016
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai), UBND tỉnh Ðồng Nai là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.

 

Chôm chôm Đồng Nai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Người dân Đồng Nai thu hoạch chôm chôm tróc - Ảnh: A.L.

Ðây là sản phẩm thứ hai của Đồng Nai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sau bưởi Tân Triều.

Theo đó, chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc được trồng, bảo quản và đóng gói tại thị xã Long Khánh và ba huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và Cẩm Mỹ được có tên chung là chôm chôm Long Khánh.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, khu vực địa lý có các điều kiện tự nhiên đặc thù như địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng là những yếu tố tạo nên chất lượng của chôm chôm Long Khánh, qua đó khẳng định chất lượng đặc thù của chôm chôm Long Khánh so với các vùng khác.

Chôm chôm Đồng Nai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Người dân Đồng Nai thu hoạch chôm chôm tróc - Ảnh: A.L.

Ðây là sản phẩm thứ hai của Đồng Nai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sau bưởi Tân Triều.

Theo đó, chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc được trồng, bảo quản và đóng gói tại thị xã Long Khánh và ba huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và Cẩm Mỹ được có tên chung là chôm chôm Long Khánh.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, khu vực địa lý có các điều kiện tự nhiên đặc thù như địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng là những yếu tố tạo nên chất lượng của chôm chôm Long Khánh, qua đó khẳng định chất lượng đặc thù của chôm chôm Long Khánh so với các vùng khác.