Hải quan được hoạt động bí mật để chống buôn lậu
Các Website khác - 03/12/2005

Bộ Tài chính vừa chính thức cho phép cơ quan hải quan được sử dụng cơ sở bí mật, mua tin và các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ khác nhằm phục vụ công tác phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hải quan được thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Hải quan được thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Theo quyết định vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cơ quan hải quan được phép thu thập thông tin nghiệp vụ bằng hai nguồn công khai và bí mật. Thông tin công khai được thu thập từ các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và ngoài nước hoặc từ các cơ sở dữ liệu chung của ngành hải quan hay các cơ quan, đơn vị, tổ chức như hải quan các nước...

Riêng đối với thông tin không cần phải công khai, sẽ được khai thác tại cơ sở bí mật của lực lượng kiểm soát hải quan và từ kết quả hoạt động của các đơn vị kiểm soát hải quan. Những thông tin này cũng có thể được thu thập bằng cách mua tin hoặc từ các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hay các thỏa thuận đa phương, song phương.

Cơ sở bí mật của lực lượng kiểm soát hải quan là người cộng tác thuộc diện đặc biệt nằm ngoài biên chế của ngành hải quan, được lực lượng kiểm soát hải quan tuyển chọn, quản lý và sử dụng theo quy định, nhằm phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phục vụ thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan.

Ngoài ra, đối với các sự vụ nằm trong diện nghi ngờ, cơ quan hải quan có thể cử cán bộ trực tiếp ra nước ngoài để thu thập, xác minh thông tin khi cần thiết.

Minh Khuyên