Không cưỡng chế nhà khi chưa có chỗ tái định cư
Các Website khác - 27/02/2006
Đất chậm sử dụng sẽ bị thu hồi. (Tuổi Trẻ)

Từ nay, các địa phương không được cưỡng chế, buộc tháo dỡ nhà ở khi người bị thu hồi đất chưa được giải quyết chỗ tái định cư. Trong việc lập quy hoạch các khu công nghiệp, chỉnh trang, mở rộng khu đô thị hoặc khu dân cư nông thôn cần chú ý dành quỹ đất cho tái định cư tại chỗ.

Đó là nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai vừa được Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành.

Theo Thủ tướng, việc triển khai thi hành Luật Đất đai chưa đạt được các mục tiêu đã giao trong năm 2005, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Thủ tướng nhận xét, vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra khá phổ biến, nhất là trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án luật có liên quan đến thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội. Chính phủ cũng nghiêm cấm đặt thêm các thủ tục hành chính và các khoản thu ngoài quy định chung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tư pháp được giao tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật Đăng ký bất động sản theo hướng xây dựng hệ thống đăng ký tập trung, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhưng đơn giản về thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong chứng nhận quyền và giao dịch bất động sản, hướng dẫn xử lý những vướng mắc trong đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng bất động sản.

Liên quan đến việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn quản lý, phát hiện và thu hồi đối với diện tích đất không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 30/6 để báo cáo Thủ tướng .

Chính phủ cũng khuyến khích hình thức người sử dụng đất cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất.

Phong Lan

Ý kiến của bạn?