Lâm Đồng: Đầu tư 1,7 tỉ đồng phát triển vùng rau, hoa chất lượng cao
Các Website khác - 09/06/2006

Lâm Đồng: Đầu tư 1,7 tỉ đồng phát triển vùng rau, hoa và dâu tây chất lượng cao

Nguồn vốn này chủ yếu hỗ trợ xây dựng 8 mô hình nhà kính, chuyển đổi các giống mới và xây dựng các mô hình điểm trong 2 năm qua để thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ngày 7.6, Sở NNPTNN Lâm Đồng cho biết: Ở Lâm Đồng, đã xuất hiện những mô hình trồng rau, dâu tây và hoa mang lại giá trị kinh tế rất cao. K.D