Lâm Đồng: Điều mất mùa, mất giá
Các Website khác - 17/05/2006

Lâm Đồng: Điều mất mùa, mất giá

Ngày 16.5, giá mỗi kilôgram hạt điều (đào lộn hột) ở Lâm Đồng chỉ còn 8.000 đồng, bằng một nửa so với vụ điều năm 2005. Không những mất giá, vụ điều năm nay ở Lâm Đồng cũng bị mất mùa nghiêm trọng: Vụ trước, trung bình 1ha điều cho thu hoạch 7 tạ nhân, năm nay chỉ còn khoảng 4,5 tạ/ha. Lâm Đồng hiện có 9.000ha điều. K.D