Đầu tư cho hạ tầng ở VN ở mức rất cao so với tiêu chuẩn quốc tế
Các Website khác - 16/05/2006

Đầu tư cho hạ tầng ở VN ở mức rất cao so với tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 15.5, Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN đã ra thông cáo báo chí dẫn một báo cáo mới nhất, ghi nhận:

VN đã thành công xuất sắc trong việc mở rộng tiếp cận đến các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong hơn 20 năm qua. Con số tổng đầu tư cho cơ sở hạ tầng của VN trong những năm gần đây giữ ở mức 10% GDP, rất cao so với tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, mạng lưới đường bộ VN đã tăng hơn gấp đôi chiều dài so với năm 1990, và chất lượng đường cải thiện rõ rệt.

Tất cả các khu vực đô thị và 88% các hộ gia đình nông thôn có điện. Số người được dùng nước sạch tăng từ 26% dân số năm 1993 lên đến 49%. T.X