Lạm phát lên 2 chữ số là chắc chắn!
Các Website khác - 27/11/2007
Biểu đồ lạm phát từ 1997 đến 2007.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 11 tăng 1,23% so với tháng 10, thuộc loại cao nhất trong nhiều năm qua, cao gấp đôi tốc độ tăng của tháng 11 năm trước. 

Tính chung 11 tháng, giá tiêu dùng đã tăng 9,45%, cao gấp rưỡi tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước, cao nhất so với cùng kỳ của 10 năm trước đây và chắc chắn sẽ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP, cũng có nghĩa là không đạt được mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế do Quốc hội đề ra. 

Nếu tháng 12 tới, tốc độ tăng giá tiêu dùng bằng tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước (tức là tăng 0,5%), thì cả năm 2007, tốc độ tăng giá tiêu dùng sẽ lên xấp xỉ 10%, cao nhất so với tốc độ tăng của cùng kỳ trong 10 năm trước đó.

Song, do tác động mạnh của đợt tăng giá xăng dầu mới đây, chắc chắn tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 12 này sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước, do đó tốc độ tăng giá tiêu dùng cả năm nay sẽ vượt quá 10%, tức là tăng hai chữ số.

Điều mà cách mấy tháng, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cơ quan chịu trách nhiệm chính về chống lạm phát) đã đoán chắc rằng giá tiêu dùng năm nay sẽ tăng dưới 10%), nay không còn trúng nữa!

Như vậy, từ năm 1996 lạm phát đã bị kiềm chế và liên tục hơn 10 năm ở mức một chữ số, nay đã vượt lên hai chữ số (xem biểu đồ).

Theo Ngọc Minh
Báo Thanh niên