Ngừng việc sáp nhập 2 chợ cũ và mới phường Cẩm Phú - Cẩm Phả
Các Website khác - 18/01/2006

Quảng Ninh:
Ngừng việc sáp nhập 2 chợ cũ và mới phường Cẩm Phú - Cẩm Phả


Ngày 17.1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và chính quyền thị xã Cẩm Phả đối thoại công khai với 7 công dân, đại diện cho gần 40 hộ kinh doanh tại chợ Cẩm Phú về việc các hộ này không chấp nhận di chuyển điểm kinh doanh vào chợ mới.

Lý do các hộ kinh doanh đưa ra là chủ trương thiết lập khu chợ mới theo hình thức huy động vốn BOT không được bàn bạc công khai và giá tiền thuê điểm trong chợ mới lên tới 35.000 - 40.000đ/m2/tháng.

Một số hộ kinh doanh ở chợ Cẩm Phú cũ đã tổ chức khiếu kiện kéo dài, thậm chí cản trở cả nhà đầu tư, gây mất trật tự công cộng. Chủ tịch UBND tỉnh QN đã ký thông báo chính thức ngừng hẳn việc sáp nhập.

N.M.P