Những con số lạ
Các Website khác - 01/06/2006

Những con số lạ
Trần Đăng

Nhân đề cập đến giải pháp nâng cao năng suất và sản lượng mía cho Quảng Ngãi, tiến sĩ Lê Quý Tường - Trưởng trạm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng miền Trung và Tây Nguyên - có đưa ra con số khiến không ít người phải giật thột: Năm 2005, diện tích mía tại Quảng Ngãi chỉ còn 8.500ha, năng suất bình quân là 50,7 tấn/ha.

Thử làm phép tính: 8.500ha x 50,7 tấn/ha = 430.950 tấn. Thế nhưng, báo cáo của Công ty đường Quảng Ngãi thì sản lượng mía năm 2005 chỉ đạt 317.000 tấn. Vậy, trên 100.000 tấn mía còn lại "chạy" đi đâu?

Sang vụ mía 2006, cả hai nhà máy đường ở Quảng Ngãi chỉ ép được 230.000 tấn mía. Theo cách tính năng suất mía bình quân như tiến sĩ Tường thì diện tích vụ mía vừa rồi ở Quảng Ngãi chỉ còn... 4.400ha!

Trên thực tế, diện tích mía năm 2006 ở Quảng Ngãi là khoảng 6.000ha. Nếu làm phép chia thông thường thì năng suất mía đã tụt dưới 40 tấn/ha! Vậy nên, con số "năng suất bình quân" trên kia là con số... ma!

Từ nhiều năm qua, người trồng mía ở Quảng Ngãi đã quá ê ẩm với những "kế hoạch trên giấy". Ví như năm 2000, nghị quyết của tỉnh đưa ra là phải đạt 1 triệu tấn mía cây nhưng chỉ đạt 493.000 tấn. Các nhà "chiến lược" lại xây tiếp một kế hoạch khác: Đến năm 2005, sản lượng mía phải đạt 500.000 tấn, nhưng cũng chỉ đạt 317.000 tấn.

Mới đây, ngành NN&PTNT Quảng Ngãi lại đưa tiếp một kế hoạch khác về chiến lược cho cây mía. Theo đó, từ nay đến năm 2010, cả tỉnh phải đạt 9.000ha mía, sản lượng 500.000 tấn, nghĩa là năng suất phải được đẩy lên trên 55 tấn/ha.

Vẫn là những câu sáo mòn của lộ trình cũ, như: "Hình thành những vùng chuyên canh", rồi "chọn giống mía mới cho năng suất cao"... mà người nông dân đã quá quen tai từ mười năm trước. Chỉ có điều này, những nhà hoạch định chiến lược đã cố tình quên: Quyết định trồng cây gì là quyền của người nông dân chứ không phải của các nhà kế hoạch!

Khốn nỗi, hàng năm ngân sách tỉnh lại phải bỏ ra cả núi tiền để trả công cho hàng loạt "kế hoạch trên giấy" cùng những con số lạ vừa nêu.