Từ 1.6: Dịch vụ CardPhone áp dụng mức tính cước mới
Các Website khác - 31/05/2006

Từ 1.6: Dịch vụ CardPhone áp dụng mức tính cước mới

Trung tâm Thông tin bưu điện cho biết, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có quyết định về việc áp dụng mức tính cước mới của dịch vụ điện thoại thẻ VN (CardPhone), sẽ được áp dụng từ ngày 1.6.

Theo đó, cước liên lạc nội hạt: 400đ/phút, theo phương thức 1 phút+1 phút; cước gọi vào thuê bao di động toàn quốc (của VNPT và các doanh nghiệp khác): 200đ/block 8 giây + 100/block 4 giây; theo phương thức block 8 giây + block 4 giây tiếp theo; cước gọi vào mạng di động nội tỉnh CDMA (của VNPT và các doanh nghiệp khác): 100đ/block 12 giây; theo phương thức block 12 giây; cước gọi vào mạng CityPhone nội tỉnh: 100đ/block 15 giây; theo phương thức tính cước 15 giây; cước điện thoại quốc tế: Theo mức cước và phương thức tính cước hiện hành của VNPT. Các mức cước trên đã bao gồm VAT. H.A