Quyền lợi của người được bảo hiểm
Các Website khác - 07/04/2006

Quyền lợi của người được bảo hiểm

- Khi tham gia bảo hiểm tại loại hình "bảo hiểm tai nạn con người", trong trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn, Bảo Việt sẽ chi trả quyền lợi cho họ như thế nào? Văn Long (Bắc Ninh)

- Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) hiện đang nhận bảo hiểm tai nạn cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam. Bảo Việt sẽ không nhận bảo hiểm cho những người đang bị bệnh thần kinh, những người đang tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp duy nhất làm cho người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật thân thể; người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp; các trường hợp người được bảo hiểm tham gia các cuộc thi đấu mang tính chất chuyên nghiệp như: Đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền... khảo sát, thám hiểm khi xảy ra tai nạn chỉ được bảo hiểm với điều kiện người được bảo hiểm đã yêu cầu và thoả thuận đóng thêm phí bảo hiểm cho Bảo Việt theo quy định tại "biểu phí và số tiền bảo hiểm".

Trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt sẽ trả tiền bảo hiểm theo quy định tại "bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật".

Trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của những tai nạn đó: Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, thì Bảo Việt chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.

H.A