Sacombank sẽ là ngân hàng đầu tiên niêm yết cổ phiếu
Các Website khác - 23/05/2006
Sacombank sẽ là ngân hàng đầu tiên niêm yết cổ phiếu

Ngày 22.5, theo tin từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã được uỷ ban chấp thuận về nguyên tắc cho đưa cổ phiếu lên niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sacombank cũng được phát hành thêm 30.052.701 cổ phiếu ngay sau khi niêm yết, trong đó phát hành ra công chúng qua đấu giá công khai 20.000.000 cổ phiếu. Tr.P