Thống nhất giá cước vận tải năm 2006
Các Website khác - 16/12/2005

Vận tải ở ĐBSCL và miền Đông Nam bộ:
Thống nhất giá cước năm 2006


Ngày 15.12 tại TP. Cần Thơ, 400 đại biểu đại diện Sở GTVT và các đơn vị khai thác bến, ban quản lý bến, doanh nghiệp vận tải 19 tỉnh, thành ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương thống nhất giá cước vận tải hành khách năm 2006: Giá cước vận tải hành khách năm 2006 sẽ tăng 19% đối với xe loại 1, 14% - xe loại 2 và 11% - xe loại 3.

Vào các dịp lễ tết, giá cước có tính phụ thu chiều xe chạy rỗng 40% để bù đắp chi phí.

Phương Quyên