Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:Ngân hàng phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn
Các Website khác - 17/02/2009
 Đó là ý kiến chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thường trực Chính phủ ngày 14/2 tại buổi làm việc với lãnh đạo ngân hàng và các bộ, ngành liên quan đến Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/1 nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kích cầu, hỗ trợ các doanh nghiệp.

Báo cáo của ngành ngân hàng cho biết, hơn một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết, các ngân hàng thương mại quốc doanh đã cho vay hơn 32.000 tỉ đồng đúng đối tượng.
 
Thủ tướng khẳng định, việc chủ trương kích cầu của Chính phủ đi vào cuộc sống một cách kịp thời đã thể hiện trách nhiệm cao của toàn hệ thống ngân hàng.  Đây là giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm. Ngành ngân hàng cần tích cực phát huy hơn nữa thực hiện hiệu quả chủ trương của gói kích cầu trong thời gian tới.
 
*  Cũng trong ngày 14/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện số 224/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Công điện nêu rõ: Tình hình khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới đang tác động rất tiêu cực đến nền kinh tế nước ta.
 
Theo nhiều dự báo, năm 2009 tình hình kinh tế nước ta sẽ khó khăn hơn năm 2008. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế chính sách đã ban hành trên địa bàn, nhất là các giải pháp để phát triển sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, kiến nghị kịp thời những vướng mắc, khó khăn để Chính phủ khẩn trương điều chỉnh bổ sung chính sách, giải pháp cho phù hợp, nhằm phấn đấu bảo đảm thực hiện sáng tạo và có hiệu quả cao các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, hạn chế tối đa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, giữ vững ổn định và phát triển hợp lý, bền vững đất nước.            
Theo Giadinh.net