TP HCM bãi bỏ quy định điều tiết 10% đất dự án
Các Website khác - 28/11/2005

Cuối tuần qua, UBND TP HCM đã ban hành chỉ thị 7623, bãi bỏ quy định điều tiết 10% quỹ đất ở hoặc 20% quỹ nhà ở tại các dự án kinh doanh nhà để bán lại bằng giá vốn cho thành phố.

Các dự án kinh doanh nhà ở không phải bán 10% quỹ đất ở hoặc 20% quỹ nhà ở cho UBND TP HCM.

Đối với dự án nhà ở kinh doanh đã có Quyết định giao đất sau ngày 23/4/2003 (ngày ban hành chỉ thị 07) và nộp tiền sử dụng đất theo khung giá cũ (Quyết định 05/QĐ-UB ngày 4/1/1995), UBND TP HCM đề nghị các chủ đầu tư dự án dành 10% quỹ đất ở hoặc 20% quỹ nhà ở để bán lại cho thành phố theo phương thức và giá mua như mua nhà tái định cư, thay vì thực hiện theo giá bảo toàn vốn quy định tại chỉ thị 07. UBND cho phép doanh nghiệp có thể bán lại tỷ lệ quỹ đất ở, nhà ở này cho thành phố tại các dự án khác có tiến độ đầu tư nhanh hơn dự án đang được điều tiết.

Chỉ thị không hồi tố đối với các trường hợp đã thực hiện việc bán quỹ nhà đất cho thành phố trong thời gian trước đây.

Cũng theo chỉ thị này, UBND TP HCM khuyến khích các dự án tạo quỹ đất, nhà tái định cư hoặc nhà cho người có thu nhập thấp bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp về mặt thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án xây dựng nhà tái định cư, nhà cho người có thu nhập thấp không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

UBND TP HCM chỉ đạo Sở Tài nguyên môi trường tìm nguồn quỹ đất để tổ chức xây dựng nhà tái định cư, nhà cho người có thu nhập thấp theo nhiều phương thức. Một là Trung tâm thu hồi khai thác quỹ đất tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất cho thành phố hoặc quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, sau đó tổ chức đấu thầu dự án để chọn chủ đầu tư. Hoặc sau khi xác định địa điểm đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường sẽ công bố rộng rãi để mời gọi chủ đầu tư tham gia theo phương thức đấu thầu dự án, kể cả việc chủ đầu tư phải tiến hành bồi thường.

Giới đầu tư kinh doanh bất động sản cho biết, chỉ thị mới của UBND TP HCM đã giải tỏa nhiều bức xúc vốn âm ỉ từ 3 năm nay. "Thay vì phải dành một phần quỹ đất hay nhà ở thuộc dự án, nhà đầu tư địa ốc có thể bán lại trọn gói hoặc thậm chí đóng góp hẳn một khoản kinh phí nào đó cho thành phố để dự án được trọn vẹn", ông Lê Hoàng Châu, Ủy viên thường vụ Hiệp hội bất động sản TP HCM cho biết.

Trước đó, Hà Nội cũng đưa ra giải pháp xử lý quỹ nhà đất dự án, song chỉ thay đổi tỷ lệ giao cho thành phố chứ không bãi bỏ hoàn toàn như TP HCM.

Phan Anh