Triển khai dự án hỗ trợ phát triển mạng lưới bán lẻ
Các Website khác - 20/04/2006

TPHCM: Triển khai dự án hỗ trợ phát triển mạng lưới bán lẻ

Từ 24.4, TP sẽ triển khai thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ phát triển mạng lưới bán lẻ. Dự án được thực hiện kéo dài đến hết năm 2007, dưới sự chỉ đạo của Bộ Thương mại và UBND TP.

Chương trình của dự án gồm điều tra thị trường về mạng lưới bán lẻ, cung cấp thông tin hàng tuần cho DN, tổ chức diễn đàn, mở lớp huấn luyện, bình chọn các điểm mua sắm điển hình, hỗ trợ DN phát triển quyền kinh doanh (franchise)...

Đối tượng hưởng dự án gồm kênh bán lẻ hiện đại lẫn kênh bán lẻ truyền thống như chợ, sạp hàng. M.Thoa