13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm
Ngôi Sao - 10/10/2016
Kẻ viền mắt với đầu chì tù hay dùng tay kéo da mắt khi kẻ là những lỗi sai ai cũng từng gặp phải.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm