TP HCM: Khám sức khỏe, xét nghiệm ma túy lái xe
Báo Tiếng chuông - 20/09/2016
Sở Giao thông Vận tải TP HCM (GTVT) vừa yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố tổ chức khám sức khỏe cho lái xe khi tuyển dụng; khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
Ảnh minh họa

 

Đặc biệt, Sở GTVT TP HCM  vừa yêu cầu các đơn vị vận tải lưu ý đến việc xét nghiệm, kiểm tra chất gây nghiện, chất ma túy (ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới); không tuyển dụng, sử dụng lái xe có sử dụng chất ma túy theo quy định.

Bên cạnh đó, lập hồ sơ y tế của từng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe để thuận lợi cho công tác quản lý tại đơn vị, đồng thời phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về công tác phòng, chống ma túy; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời và thông báo ngay cho chính quyền địa phương về những trường hợp vi phạm.

Đơn vị vận tải yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện việc ký cam kết không sử dụng các chất gây nghiện, ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới dưới mọi hình thức.

Trường hợp, đơn vị vận tải không tổ chức khám sức khỏe cho lái xe hoặc khám sức khỏe cho lái xe không đủ số lượng (Số lượng lái xe được khám sức khỏe phải tương ứng với số lượng xe của đơn vị vận tải được Sở GTVT TPHCM cấp phù hiệu, biển hiệu) thì Sở GTVT sẽ thực hiện việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 của Bộ GTVT về quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Kết quả khám sức khỏe lái xe được báo cáo về Sở GTVT trước ngày 31/10/2016. Sau ngày 31/10/2016, Sở GTVT sẽ thực hiện việc để thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định.