Rwanda: Tập đoàn công nghệ IBS trợ giúp trẻ mồ côi vì AIDS
Các Website khác - 12/07/2006

Tập đoàn hệ thống tương tác doanh nghiệp (gọi tắt là IBS), một hãng dịch vụ công nghệ toàn cầu vừa công bố sáng kiến có thường gian thực hiện 3 năm nhằm đưa ra các dịch vụ thiết yếu, tự chủ và nhiều dịch vụ tư vấn cho trẻ mồ côi vì đại dịch HIV/AIDS ở Rwanda.

Trong một ấn phẩm mới xuất bản, IBS đã tiến hành các chiến dịch gây quỹ lấy tiền phục vụ công tác đào tạo dạy nghề, giáo dục, chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội và tiến tới mục tiêu tự lực cánh sinh được cho một nhóm chọn lọc gồm 500 trẻ mồ côi và trẻ lang thang cơ nhỡ.

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp của IBS, ông Dan Williams lý giải, kế hoạch kéo dài 3 năm nói trên dành cho Rwanda chính là bước khởi đầu cho một hành trình bao gồm cả những thách thức và những thành quả đạt được.

Ông Williams nói: “Tập đoàn IBS vốn có truyền thống lâu dài trong công tác trợ giúp những người có nhu cầu, và ngay chúng tôi có điều kiện để tạo một sự khác biệt nào đó cho những em nhỏ này cùng gia đình chúng, những gia đình phải chịu nhiều thiệt thòi do sự tàn phá khốc liệt của đại dịch và nạn nghèo đói”.

IBS cũng là một phần trong trong các tổ chức quốc tế chuyên tài trợ chiến dịch phòng chống đại dịch AIDS, chiến dịch có nhiệm vụ phòng chống đại dịch và hỗ trợ các trẻ mồ côi do đại dịch gây ra trên toàn thế giới.

Do đói nghèo và điều kiện sống kham khổ, rất nhiều trẻ mồ côi vì đại dịch AIDS và những em nhỏ khác trong nước đã không được ăn uống đầy đủ, không có tiền thanh toán thuốc men và cũng không được đi học.

Nỗ lực của tập đoàn IBS cố gắng hỗ trợ những em nhỏ mồ côi vì đại dịch AIDS này đã là một động lực đáng kể hỗ trợ với công tác của chính phủ trong việc tạo điều kiện sống tốt hơn cho những em nhỏ thiệt thòi.  Bởi theo tin được biết, Bộ chuyên trách vấn đề giới tính và thúc đẩy gia đình thuộc văn phòng thủ tướng cũng vừa mới triển khai một kế hoạch hành động kéo dài 5 năm.

Đặng Dương theo http://allafrica.com