Bức tranh tình dục an toàn trong thanh niên Việt Nam
VNExpress - 08/04/2016
Thanh niên nông thôn có tuổi quan hệ tình dục lần đầu là 18, sớm hơn ở đô thị một chút. Tuổi vị thành niên có tỷ lệ dùng bao cao su nhiều hơn thanh niên.
 
Bức tranh tình dục an toàn trong thanh niên Việt Nam