Thiếu ngủ dễ bị tiểu đường
Các Website khác - 26/04/2005
Cần ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm.

Những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm rất dễ bị bệnh tiểu đường và giảm dung nạp glucose. Kể cả những người ngủ triền miên hơn 9 tiếng cũng khó tránh khỏi hậu quả này.

Cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất là ngủ 7-8 tiếng/đêm, tiến sĩ Daniel J.Gottlieb, Đại học Boston, khẳng định.

Gottlieb và cộng sự đã tìm hiểu thời gian ngủ của gần 1.500 người trong độ tuổi 53-93. Họ đã kiểm tra lượng đường huyết và mức độ dung nạp glucose ở số người này. Các số liệu ghi nhận được là: 20,9% bị bệnh tiểu đường, 28,2% bị giảm sung nạp glucose, 27,1% ngủ ít hơn 6 tiếng/đêm, 8,4% ngủ dưới 5 tiếng và 8,6% ngủ trên 9 tiếng.

Khi đối chiếu với những người ngủ đủ 7-8 tiếng/đêm, nhóm nghiên cứu nhận thấy:

- Ngủ dưới 5 tiếng: Nguy cơ tiểu đường tăng 2,5 lần và giảm dung nạp glucose tăng 1,33 lần.

- Ngủ 6 tiếng: Nguy cơ tiểu đường tăng 1,66 lần, giảm dung nạp glucose tăng 1,58 lần.

- Ngủ trên 9 tiếng: Nguy cơ tiểu đường tăng 1,79 lần và giảm dung nạp glucose 1,88 lần.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với sự chuyển hóa trong cơ thể. Theo Gottlieb, cần xem việc ngủ đủ giấc là một liệu pháp trị bệnh không dùng thuốc đối với bệnh nhân tiểu đường và giảm dung nạp glucose.

Mỹ Linh (theo Reuters)