World Cup tranh hùng: Tìm chân chúa
Các Website khác - 03/06/2006
WORLD CUP TRANH HÙNG
Tìm chân chúa
Bùi Hàn Sỹ

Lại nói Công Tôn Toản bị Viên Thiệu lừa thì cả giận kéo quân sang Ký Châu. Viên Thiệu dàn quân bên cầu Bản Hà đón Toản. Toản ra ngựa mắng to lên rằng: "Thằng bội nghĩa kia, sao mày dám lừa tao?".

Thiệu giận lắm, thét: "Ai vào lôi cổ nó ra đây cho ta?". Văn Sú vác giáo xông ra. Toản địch với Sú chưa được 10 hiệp thì thua chạy. Sú vừa đuổi vừa quát: "Mau xuống ngựa hàng đi!".

Toản đang chạy chẳng may ngựa vấp ngã. Sú xô lại định đâm. Bỗng đâu một chàng trai trẻ xuất hiện, phi ngựa lại đâm Văn Sú. Hai người đánh nhau kịch liệt, ngoài 60 hiệp vẫn bất phân thắng bại.

Quân cứu của Toản kéo đến, Sú quay lui. Toản hỏi tên họ người trẻ tuổi, người ấy thưa: "Tôi họ Triệu tên Vân, nguyên ở địa hạt Viên Thiệu, nhưng nhận thấy Thiệu là kẻ đớn hèn không có bụng trung vua, cứu dân nên tìm đến ngài. May mà gặp được ngài ở đây".

Toản được Triệu Vân, song không biết bụng dạ thế nào, chỉ xếp ở hậu quân. Hôm sau, Toản lại ra đánh nhau với Thiệu. Tướng Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú đánh tan tiền quân của Toản.

Triệu Vân ở hậu đội vọt lên cứu được Toản một lần nữa. Hai bên đang kịch chiến thì Lưu Bị dẫn Quan Vũ, Trương Phi tới đánh giúp Toản. Thiệu sợ ba anh em Lưu, Quan, Trương phải lui quân.

Lưu Bị trông thấy Triệu Vân thì tỏ lòng yêu mến ngay. Toản mở tiệc khoản đãi Lưu Bị. Lúc chia tay, Triệu Vân bùi ngùi nói: "Tôi tưởng Công Tôn Toản là người khá. Ai ngờ cũng một tuồng với Viên Thiệu". Lưu Bị khuyên: "Hãy chịu khó nán lại ít ngày. Có cơ hội sẽ gặp lại"...

Trở lại với chuyện World Cup là nơi các cầu thủ phô diễn tài năng của mình như một hình thức tự quảng cáo, nhằm được chuyển đổi tới CLB hợp với ý mình, mà lương thưởng lại cao hơn. Bởi thế sau mỗi kỳ EURO hay World Cup, thị trường mua bán cầu thủ lại nhộn nhịp hẳn lên.

Các hợp đồng được ký tá giữa các bên mà không ai sợ bị hớ, vì mặt hàng đã được kiểm nghiệm rồi. Có thể đắt đấy nhưng mà "đắt xắt ra miếng".

Tuy nhiên trường hợp Shevchenko (Ukraina) chuyển từ AC Milan đến Chelsea dường như là ngoại lệ. Ngày 1.5 vừa rồi, tức là trước World Cup lăn 8 ngày, Shevchenko đã đến Anh và ký vào bản hợp đồng trị giá 30,8 triệu bảng. Hợp đồng này đứng thứ 6 trong danh sách mua bán cầu thủ trong thế giới bóng đá và đứng đầu trong lịch sử "mua sắm" cầu thủ của Chelsea.

Trong khi đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thì phải chờ sau World Cup 2006 mới rời M.U được. Mặc dù hợp đồng của anh với M.U còn gần hai năm nữa mới hết hạn, nhưng anh đã cảm thấy chán HLV Alex Ferguson đến tận cổ, không khác gì Triệu Vân "ngán" Công Tôn Toản mà chưa đi được. Ước mơ của Ronaldo là muốn đến đầu quân cho Real Madrid hoặc Barcelona trong mùa bóng tới, giống như Triệu Vân tìm về với Lưu Bị vậy.

Bởi thế mới có thơ rằng:
- Thị trường World Cup thật vui
Anh hùng chẳng muốn chôn vùi tuổi xuân.

Muốn biết Ronaldo thi đấu thế nào và liệu anh có đạt được ước mơ của mình hay không. Xin chờ sau World Cup 2006 sẽ rõ.